Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Λ. ΜΠΟΥΜΗ - Ι. ΜΠΟΥΜΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998275249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7932601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΧΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045991609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2056801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση