Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AETHIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801318835
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154303501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078880127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148843101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHENGLONG SUN TOY RULIN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121271897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 30327029000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800532749
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127924301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΞΙΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050075976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6145601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YUEWEI PAN TOY HIOUPING


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102791418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5294701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ - Κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099550385
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4403301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΗ -ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099519100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3598501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση