Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DESPO CHRISOSTOMOU ΤΟΥ LAMBROS


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043196815
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152048701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058984712
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 68094303000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140711410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135194701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144557128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131228401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΒΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΛΒΑΡΙΔΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800564890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129590901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 156275976
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128590901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΕΛΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038596392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126841701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΑΚΗ ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064226284
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3757801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-04-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082511183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 746601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΥΖ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042090943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 877601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση