Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800832642
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142435601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΡΕΛΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038596392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126841701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKAILINA REAL ESTATE MANAGEMENT A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6523701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΡΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036488822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5085401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114883629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4499201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΣΥΖ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042090943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 877601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση