Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126083771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156008601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045934640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133448201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKAILINA REAL ESTATE MANAGEMENT A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6523701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095723899
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2815001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση