Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α.Πλαστουργός και ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801020348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147107301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SAFE DRIVE ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800649583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134046301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΤΖΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998509292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094001414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 252301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-1962
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση