Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141513808
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139115801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αθανάσιος Νατσούλης και Σία Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998147504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9206801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082249293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3581401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082033795
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1119201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση