Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059755140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124690601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043714334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119617501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102901396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9683301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΝΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997735630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9699701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154284836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9531001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998243436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8639801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΜΕΒΑ ΕΛΛΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998236470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8117201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΕΛ-ΡΟΣΣΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999267757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6163401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033370236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5248201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση