31 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

VASIL ABDIAJ TOU ALI


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 063092280
Gemi Number 155936301000 ↗
Foundation Date 03-08-2020
  • ACTIVE 

NOKA VIKTOR - GKAMPESIS ALEXANDROS O.E.


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 801376469
Gemi Number 155487801000 ↗
Foundation Date 08-07-2020
  • ACTIVE 

GEORGIOS ALEVIZOPOULOS TOU NIKOLAOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 157698393
Gemi Number 155480801000 ↗
Foundation Date 06-07-2020
  • ACTIVE 

HANEM HAGGAG TOU MOHAMED


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 169239757
Gemi Number 150125501000 ↗
Foundation Date 05-04-2019
  • ACTIVE 

GNT CONSTRUCTION SINGLE MEMBER P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801090768
Gemi Number 148865001000 ↗
Foundation Date 17-01-2019
  • ACTIVE 

YDROEMPORIKI LIMITED LIABILITY COMPANY


Legal Type LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Tax Number 801063594
Gemi Number 148224601000 ↗
Foundation Date 15-11-2018
  • ACTIVE 

Ν. D. DAVRADOS Private Company


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800908303
Gemi Number 144670807000 ↗
Foundation Date 18-12-2017
  • ACTIVE 

MPELEFANTIS PANTELIS & SIA Idiotiki Kefalaiouhiki Etairia


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800854855
Gemi Number 143083701000 ↗
Foundation Date 06-07-2017
  • ACTIVE 

PLAZA NUOVA EIDH YGIEINIS ETERORRYTHMI EMPORIKI ETAIREIA


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 800841061
Gemi Number 142688001000 ↗
Foundation Date 25-05-2017
  • ACTIVE 

PANTELEIMON MPELEFANTIS - MPELEFANIS TOU PANAGIOTOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 053524640
Gemi Number 142270601000 ↗
Foundation Date 13-04-2017
  • ACTIVE 

Login