Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998509556
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7429001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν Γ ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 081938630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 983201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση