Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MERRIMAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801325064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154438301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801207281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151746501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗ ΜΕΛΕΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143386952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130325901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIHAL PRIFTI ΤΟΥ VASIL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 67435167
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124649901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800392539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119872301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115878297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9702701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 082510360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7849401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998775232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7070301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση