Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β. & Ζ. ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099955653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5164501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-03-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 051338430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4958501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση