Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΡΟΚΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074494409
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126202901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Π. ΤΣΑΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800408566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120750701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΦΕΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106854093
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 115990601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 999790478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4721801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 028032610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 713901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095526394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 660801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SATO - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094047115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121755007000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση