Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115799386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Α. ΚΟΥΝΕΛΗ - Γ. ΜΙΓΚΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801045240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147748001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2018
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115708235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124237101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIKATEΡΙΝΗ ΤΖΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074524191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116390701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKAILINA REAL ESTATE MANAGEMENT A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998936100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6523701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074135136
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5903301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΛΑΜΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094456457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2400301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047187219
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2244701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 041861720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1695901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 028032610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 713901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση