Βρέθηκαν 43 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MTG SERVICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801897761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165392401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COVAC Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801737789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162433801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΕΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801637846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160595501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ-Γ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801230014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152258001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVATEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801048609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147828901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VH TOTAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801049090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147836301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIGHT TELECOM TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800678197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135458301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I PROTECT SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800650521
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134090601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102975545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133047101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση