Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΞΥΛΑΔΙΚΟ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801407727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNION BBQ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801242129
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152512501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073438912
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9502701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054582523
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5770101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035300266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5520301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095304029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 912701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση