Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PLAZA NUOVA ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800841061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035300266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5520301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΣΟΥΛΑ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999445197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5358901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. & Μ. ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099068530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3207601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082991174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 970001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095304029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 912701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση