Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COMTRADE DISTRIBUTION OF COMPUTERS AND OTHER EQUIPMENT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800979885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146208101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIRTECO IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800854498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143074701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEMECON IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800838032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142602501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΕΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800820249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142060201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 061549633
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132992101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800560435
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129385401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054606605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124219101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΟΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800371114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118820701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998159251
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8220201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση