Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998301677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7840701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999938940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7462501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘ. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΥΙΟΙ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998665290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 47997038000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

N. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999997281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4263901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση