Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THRIVEFORMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801207281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151746501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800341841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117227901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε. Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998006086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9227401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124771800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8304601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUMMERSTYLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998399603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7838001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998993120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6481201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση