Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115552906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151256401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103798061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140003501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΙΒΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800632042
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133106701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΙΟΥΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139140248
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132866801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137510115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132586501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SHOWOOD IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998237927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8622401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056940154
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122332801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. & Π. ΣΕΔΕΣΛΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800343975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117372201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση