Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103316181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166497501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079124018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149647601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLASSBOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801080241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148604601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIO-BITES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800781115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140710801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Λ. ΚΑΙ Β. ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997126418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137491001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139269763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137837401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 141536999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133646001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998727690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7558001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΝΤΙΤΑ ΤΣΑΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066625149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5158201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση