Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΗΝΙΑΚΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800803357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141410101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035608261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9688501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067071908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9519501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΤΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998052240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9144601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998913830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8048101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ ΑΕ ΑΣΙΑΤΙΚΑ - ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (CARDINAL SA ORIENTAL - ETHNIC FOOD)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999604324
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5035701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

SIMPLY DELICIOUS Ομόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099851864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3927601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση