Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXPRESS MARKET Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOODBIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801741232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162495201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801128369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149749301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - Ι.ΜΑΚΡΗΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801102305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149141201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800928848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997059280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144509301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΑ ΑΤΘΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800875273
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143660401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση