Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΥΠΕΡ-ΠΛΑΣΤ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800716194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036920545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134570401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POWER IN RED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800569245
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129799001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998277648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8880201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARATHON PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998106177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8570701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118387373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5945501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999841434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4607001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 094493766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2410501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046106506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1802701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση