Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPHA WAREHOUSE SUPPLIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801085064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148719401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133799360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125463901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ EΠΙΠΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999213208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5879701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ- Σ. ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999890846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5100101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 094493766
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2410501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση