Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142038161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170222401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)STRAWBERRY FASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801520841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158419001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2021
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΤΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801412393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156273201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOUSE Of TENNIS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800931195
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077588665
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147884401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENESIS SPORTS ΕE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800819865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142051201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε-ΤΕΝΝΙΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800753478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139643801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112996143
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125398701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELSOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800411491
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120938601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση