Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HOPPY MOBILITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802115022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170241001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056463892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155737601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KLIOMED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801222862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152104801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140234951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151278001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123086270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144410401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΔΑ ΜΟΤΟΡ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800871169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143527107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PUMPKIN AND BAMBOO Μονοπρόσωπη Κατασκευή και Εμπορία Ξύλινων Ποδηλάτων ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800755539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139726301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037856111
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138412801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIGHT TELECOM TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800678197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135458301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση