Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SEAGLE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801646345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160759901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-CYLINDER-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800534614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128102507000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037022386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8834901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

REVIVAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999079132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6272301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999323540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6165401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144413655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145351501000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση