Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΠΙΤΙΚΟ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801555539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159057001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΡΕΤΑ (GRETA) ΔΗΜΟΥ (DHIMO) TOY ΦΩΤΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119721076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136039401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133160918
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148401501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΧΝΤΙ ΜΠΑΡΖΕΓΚΑΡ-ΝΤΟΒΟΜ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 073620090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146734501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146383494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143925101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064305828
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143025401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 36920545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134570401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102975545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133047101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση