Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

2803 FASHION LOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802312890
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174139301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΙΝΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132623133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165316101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SANGUEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801770018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENVIRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160566801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΡΡΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115777150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162007901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΡΙΖΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123041448
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152298201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126070369
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 87128702000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123937818
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151241701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 036407461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151337201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΚΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154859403
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154235101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση