Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 301829028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160027901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152233501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΚΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154859403
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154235101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

XUWEI CHEN TOY BOCHUAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119379266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114582137000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055004075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143507801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΥΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112602472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141734801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146295170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139611801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIGHT TELECOM TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800678197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135458301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 040364780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125124801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPORTSWIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800456564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123527901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση