Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801901220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165454001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMMANOUIL EMPORIO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800826266
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142248401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135574416
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136597201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118236800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6702101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7933501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099029645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΣΙΟΝ ΝΙΟΥ ΙΜΑΤΖ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 095317098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1984301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-02-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση