Βρέθηκαν 61 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HRISTO YAKINOV PRODAN TOY EVGENI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 179369719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161371601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΡΟΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801534140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158658801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Χ ΑΛΤΟΥΝΣΙ-Ν. ΜΙΧΑΛΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801375805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155468801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JIANPING CHEN ΤΟΥ DUNGUANG


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140086600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152791301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127775910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131723101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARIAN-DUMITREL CIRLIG ΤΟΥ PETRICA


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169935880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150481801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054901249
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149663101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΚ HELLAS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801124900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149671801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126206333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147928001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση