Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΧΤΙΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801304253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153960001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Π.Κ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801276888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153324901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801210586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151818401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHEIRON PHARMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801170744
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150730301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800918591
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144908501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση