Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALD HERBAL BLENDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801830775
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164150001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

BLOOM BLOOM LUXURY BATH & BODY TREATS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801933684
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166511601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KARMIC PANDA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801892716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165295101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EHAIR MIAMI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801380968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155588201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 153011418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154532901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801285234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153521307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLF GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801229297
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152242801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLF EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801199123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151572901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.ΠΑΝΑΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801128820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση