Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΛΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102928280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149876901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118364187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148279801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143373004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133447201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙ.ΛΑ.ΓΙΩ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800587969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130971201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099036570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3507601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101486451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9430701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 095492743
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1440301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095526394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 660801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΔΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105504102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146327001000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση