Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802252169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173016001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXPRESS MARKET Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801924430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166044401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΘΗΝΟΠΟΛΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801285234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153521307000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARE STORES ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801139600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150007201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΛΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102928280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149876901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΔΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105504102
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146327001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙ.ΛΑ.ΓΙΩ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800587969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130971201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106997669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127415101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΠΠΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 148308987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122383101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063127272
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6880001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση