Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΕΒΕΤΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802485752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177257701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106345803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150643401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΚΕΡΝΤΙ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800804145
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141437001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΣΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143370493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127415601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997624352
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9528701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVERYSEED E.E


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998244482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9086301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998129418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9056401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPRING TO WINTER ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998011281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8616901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998248211
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7959001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση