Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 069229030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171643301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΖΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801477674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157654901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998964485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8374701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ. ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998889573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7644601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.& Ε.ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998956670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΥΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998993120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6481201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 099327490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3597201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 055003816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3465301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. ΠΑΥΛΟΣ - Π. ΧΟΛΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084051201
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2604101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΒΟΥΛΑΛΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094327371
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 937301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-1991
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σύνδεση