Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AC-DK ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801742738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162518201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

XPANDER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997673230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123656201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998964485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8374701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999644395
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6162501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση