Βρέθηκαν 71 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103316181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166497501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. & Μ. ΖΩΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801514477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΡΕΤΑ (GRETA) ΔΗΜΟΥ (DHIMO) TOY ΦΩΤΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119721076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136039401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130336333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152622201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ-ΛΙΓΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104324720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152621401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113504071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152076301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106345803
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150643401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056207097
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150556701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση