Βρέθηκαν 74 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802252169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173016001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΙΚΡΑΜΑ ΕΡΒΙΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 164402564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171548201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN IMPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082866928
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5116801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΧΡΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123220752
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123220148000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103316181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166497501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801730924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162314901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΡΑ - ΤΟΓΚΑΡΙΔΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801598171
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159852701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. & Μ. ΖΩΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801514477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν.-ΚΩΣΤΑΚΗ Μ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801477139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157644401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση