Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801389649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155772101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΕΒΕΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 135918310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133764901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095374867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8880001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΤΡΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105789729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 46249122000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΩΤ ΝΑΪΣΙΟΝ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998622805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7731601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 031344597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6086201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΙΟΥΖΕΝΗΣ ΡΟΛΟΓΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999368060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5662601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΩΡΑ-ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ KAI ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099876975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3980801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-10-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095354045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2136901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση