Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΑΔΙΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10562

Γ & Δ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΑΔΙΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801389649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155772101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΑΔΙΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ Η ΤΣΕΠΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ, ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Η ΧΕΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Κύρια
32121000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47778201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
47778203 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΙΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ, ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
47778206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ Η ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47778207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
47778209 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778210 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΧΕΡΙΟΥ Η ΤΣΕΠΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Η ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΕΤΑΛΛΟ Δευτερεύουσα
47778211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡΟ Δευτερεύουσα
47778212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ, ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Η ΧΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
47778213 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση