Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΕΝΤΙΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801677870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161332201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058820601
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136032801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095594723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4396601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΦΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094536943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3149601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066340562
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141006601000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800773336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140449801000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση