5 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

  • ACTIVE 

ECOMOTION PARTS - ANTALLAKTIKA KAI LOIPA EIDI AUTOKINITON ANONYMI ETAIREIA


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 998237988
Gemi Number 8653301000 ↗
Foundation Date 31-12-2012
  • ACTIVE 

ANTONIOS FAITATZIDIS TOU ATHANASIOU


Legal Type SOLE PROPR/SHIP
Tax Number 066654458
Gemi Number 117657201000 ↗
Foundation Date 01-09-2011
  • ACTIVE 

GEORGIOS POLYCHRONIS KAI STAUROS POLYCHRONIS OE


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 999958636
Gemi Number 4639701000 ↗
Foundation Date 25-02-2002
  • ACTIVE 

Login