Βρέθηκαν 21 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α.Δ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802081388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169558201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

HAWK EYE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801473940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157583001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801263280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152997401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086245
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148748501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118364187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148279801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129635495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139933101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡ-ΠΛΑΣΤ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800716194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΗΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144101440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135872001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 143533213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134137001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση