Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HAWK EYE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801473940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157583001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801429086
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156623801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801263280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152997401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801086245
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148748501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 133160918
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148401501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118364187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148279801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΑΡΤΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800897751
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144426001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2017
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129635495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139933101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡ-ΠΛΑΣΤ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800716194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138095001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800684978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136270001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση