Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AGTech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999725355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7893901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ANELYSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800662218
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134706401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 007039820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136086601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση