Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 168052968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149496201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RBS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998927533
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7309701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Β.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998277648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8880201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΔΕΝΕΔΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998354996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8642801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056561418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7233301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998949525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6907901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-04-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033979680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2999801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095367575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 529801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση