Β.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

Β.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε.


ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 998277648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8880201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-07-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-07-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTERCOPIER O.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
INTERCOPIER O.E. EMPORIAS KAI EPISKEVIS MICHANON GRAFEIOU

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός είναι το(χονδρικό ή λιανικό)εμπόριο,η επισκευή και η εγκατάσταση μηχανών γραφείου (φωτοτυπικά μηχανήματα,συσκευές τηλεμοιοτυπίας,ηλεκτρονικοί υπολογιστές,ταμειακές μηχανές,λογιστικές μηχανές,κ.α.),εξαρτημάτων,αναλωσιμών τους και ειδικότερα:Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους,φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών,συσκευών τηλεομοιοτυπίας,προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,μερών και εξατημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών,αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών,ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη, άλλων μηχανών γραφείου,ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακών μονάδων και λογισμικού,μερών και εξαρτημάτων μηχανών γραφείου,τηλεφωνικών κέντρων,συμβατικών τηλεφώνων,θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού,αναλωσίμων υλικών(μελάνι,γραφίτης,χαρτί,κ.α)Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών γραφείου,ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών,μερών και εξαρτημάτων άλλων μηχανών γραφείου,μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών,προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών,συσκευών τηλεομοιοτυπίας,τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων,τηλεφωνικών κέντρων,συμβατικών τηλεφώνων,θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού,φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών,αριθμομηχανών και λογιστικών μηχανών,ταμιακών και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη,ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού,αναλωσίμων θλικών(μελάνι,γρφίτης,χαρτί,κ.α.)Επίσης,η παραγωγή φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων,η συντήρηση ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών,η ενοικίαση,η συντήρηση και η επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων,η συντήρηση και η επισκευή λογιστικών μηχανών,η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού,η ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου(περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών),η μεταφορά δεδομένων μέσω ενσύρματων(καλωδιακών)τηλεπικοινωνιακών δικτύων,πολυγραφήσεων και φωτοαντιγράφων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46661010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
33121604 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46492315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492316 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Δευτερεύουσα
46661002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46661010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46761104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
47423206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Δευτερεύουσα
47626304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626317 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626318 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
47788814 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
47788815 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47788822 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
77331103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
82191101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
82191102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση